Juridiken runt bågskytte

Finns några begränsningar om var och hur man får medföra en jaktpilbåge med tanke på vilka restriktioner som gäller för skjutvapen?

Svar: Men nämnda förbud och begräsningar gäller alltså bara skjutvapen samt andra licensbelagda vapen såsom t ex armborst. Det finns således inga uttryckliga begränsningar vad gäller medförandet av just jaktpilbågar eller andra typer av pilbågar med tillhörande pilar t ex i stan eller på andra allmänna platser.

Även om det inte finns uttryckliga förbud eller begräsningar kan allmänna ordningsregler begränsa rätten att medföra en pilbågen och dess pilar på allmän plats. Så t ex finns den för många bekanta knivförbudslagen (SFS 1988:254) som förbjuder oss att ta med såväl knivar som andra stickvapen till allmän plats om det inte med hänsyn till föremålets art och innehavarens behov är befogat. En pil med jaktspets torde falla inom ramen för knivförbudslagens tillämpningsområde och således får denna inte medföras på allmän plats utan relevant anledning. Eftersom det aldrig är aktuellt att använda en pil med jaktspets på allmänna platser bör man alltså fundera på vilken annan relevant/befogad anledning man har att ta med sig sina jaktpilar på bussen, till snabbköpet eller på bion. Det kan noteras att vapenlagstiftningens krav på uppsikt och fodral inte gäller pilbågen eller pilarna.

Kanske är det på sin plats att också nämna vad lagstiftaren avser med ”allmän plats”. Det saknas en legaldefinition av begreppet, men det förekommer dels i plan- och bygglagstiftningen, dels i brottsbalken. I dessa författningar brukar sägas att begreppet innefattar t ex vägar, gator och torg, affärer, nöjesetablissemang och publika transportmedel. Således platser som är särskilt inrättade för allmänheten att nyttja, men inte samtliga platser dit allmänheten har tillträde. När det gäller begräsningar i rätten att medföra en jaktbåge över annans jaktmark hänvisas till ”Fråga juristen” i Bågjägaren 1/2008 där detta behandlas.

Är det tillåtet att övningsskjuta med compoundbåge på sin egen villatomt inom tätbebyggt område?

Svar:
Ja, om kommunens ordningsstadga inte säger annat och skytten är myndig. Övningsskyttet får därtill aldrig innebära att en risk för att andra människor skadas.

Till skillnad från t ex skjutvapen och armborst gäller inget krav på tillstånd (vapenlicens) för innehav av pilbågar (compound, långbågar, recurve). Trots detta har lagstiftaren gjort användande av pilbågar inom vissa områden föremål för tillståndsplikt.

Källa: Svenska bågjägareförbundet